ALLE TEKSTAR - ALFABETISK || ALBUM || www.NILIV.noSongen finn du på albumet
Leva meg opp som blei gjeve ut 28. februar 2014.
Label: Grammofon

Heng i

Tekst og musikk: Jon Solberg

Kvit bonde fram, så slå på skrå
Lett taktikk som elle prøvar på
Ete lokkemat med varm rabatt
Spelt inn i hjørnet
Sjakk matt!

Tenk som Darwin, ellers e du dau
Spring i flokk og mål byen raud
På inn- og utpust, 24-7
Her skal du veta, i kjørkja kan du tru!

Heng i - Heng på - Heng med

Eg svir av lønninga på spanderøl
Eg tenker tankar som har tenkt seg sjølv
Eg finn balansen mot et pissoar
Eg treng spørsmål for her renn det svar!

Heng i - Heng på - Heng med