ALLE TEKSTAR - ALFABETISK || ALBUM || www.NILIV.no

Songen finn du på albumet
Bygdabilly Band som blei gjeve ut 23. jan. 2006.
Label: Warner Music

Lengtar heim te Evjo (og te deg)

Tekst og musikk: Jon Solberg

Eg e luta lei av elt maset her i by’n.
Følk overelt og eit jag etter gryn.
Astfalt og murveggar samma hårr eg gjeng.
Eg lengtar heim te ei mjuk blomstereng.

Springe rondt i svime, utta meining, utta mål.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.
Har ’kje tid te puste, det e bare stress og gnål.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.

Her fann eg jobb og pengar,
men hårr tok sjølve livet veg?
Draumar om mi heimbygd, der elva renn så stilt.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.

Av bekjente har eg mange, av venner har eg få.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.
Det e ingen som kjem innom, elle hastar og må gå.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.

Her fann eg jobb og pengar…

Ein fugl flyg frå gjerdet, rett ved her eg sit.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.
Minner meg om sommarenn’ før eg fløtta hit.
Eg lengtar heim te Evjo og te deg.

Her fann eg jobb og pengar…