ALLE TEKSTAR - ALFABETISK || ALBUM || www.NILIV.no

Songen finn du på albumet
Ein kveld med Ni Liv som blei gjeve ut 18. mars 2013.
Label: Big Box


Songen finn du på albumet
Sjumilsteg som blei gjeve ut 13. okt. 2008.
Label: Telemarkana Records

Tjønnimellom

Tekst og musikk: Jon Solberg

Har du ein stad du kan reise te
n�r det bare e deg sj�lv du vil vera med?
Ein fin stad, slik som min stad.

Har du ein plass dit nesten ingen dreg?
To tj�nnir, stigen, skogen og deg.
Ein fin stad, slik som min stad.

Det finnst �kje nokken b�re stad � sj�.
Eit eventyr fr� tida me var sm�
kjem flygans i det bl�,
der eg og pappa bruka g� �
tj�nnimellom med Norheimsjakke p�.

Har du ein stad der elt e som f�r?
Der skogen svarar om du sp�r.
Ein fin stad, slik som min stad.

Har du ein plass der du veit du finn
tankar som kan lyse i draumen din.
Ein fin stad, slik som min stad.

Det finnst �kje nokken b�re stad � sj��

Det kom viktigare ting � eit �r blir fort te ti.
Men etter ein yttersving fann eg att Norheimsjakka mi.

Har du ein stad du kan reise te
n�r det bare e deg sj�lv du vil vera med?

Det finnst �kje nokken b�re stad � sj��